Časté otázky
Ako sa môžem prihlásiť do kurzu?


Prihlásiť sa môžete zaslaním vyplnenej nezáväznej prihlášky elektronickou cestou, alebo odovzdaním vyplnenej prihlášky po ukážkovej hodine priamo u nás v škole.


Ako môžem zaplatiť poplatok za kurz?


Platbu možte realizovať prevodom na č.ú. 2919826368/1100 (do popisu prosime uviesť Vaše meno),
alebo v hotovosti u nas v škole.


Môžem sa prihlásiť do kurzu aj v jeho priebehu?


Do kurzu sa môžete prihlásiť aj počas prvého týždňa výučby, ak nie je naplnený maximálny počet 10 študentov v triede.


Budeme používať učebnice? Sú učebnice zahrnuté v cene?


Vo všetkých kurzoch používame učebnice. Iba v konverzačnej úrovni je používanie učebnice podľa dohody. Cena učebnice nie je zahrnutá v cene kurzu ale doplnkové študijné materiály sú. Učebnice na Callanovu metódu si môžete zakúpiť priamo u lektora. Každá kniha obsahuje jeden alebo dva stupne (stage).


Čím sa Callanova metóda odlišuje od klasických metód vyučovania?


Callanova metóda sa odlišuje v mnohých smeroch, ale hlavnou prednosťou je, že  používa konverzačnú formu výučby jazyka, nielen písanie cvičení na papier. Najväčší dôraz sa kladie na dve najdôležitejšie a zároveň najnáročnejšie stránky celého jazyka – schopnosť vyjadrovať sa a rozumieť. Callanova metóda vyučuje jazyk prirodzenou cestou, teda spôsobom, akým sme sa učili v detstve náš materinský jazyk. Už novorodenec vníma materský jazyk, ktorým na neho matka  rozpráva. Časom dieťa samo začne tento jazyk používať (imituje slová, ktoré predtým počulo), potom sa učí čítať slová, ktoré počulo a nakoniec píše všetky slová, ktoré už počulo a čítalo. Samozrejme v Callanovej  metóde je celý tento proces omnoho kratší, ale princíp zostáva rovnaký.


Vyučuje Callanova metóda aj gramatiku?


Samozrejme, Callanova metóda je zameraná aj na gramatiku, ktorá je vysvetlená na hodine formou hovoreného slova. Znamená to, že nebudete musieť robiť nudné cvičenie, ale gramatiku si precvičíte priamo komunikáciou v angličtine. Keď sa dieťa učí rozprávať, nikto mu nehovorí, aby robilo nudné gramatické cvičenia. Učí sa prirodzenou cestou, čo znamená rozprávaním a počúvaním, presne tak, ako to využíva Callanova metóda. Gramatika sa  vyučuje priamo prostredníctvom hovoreného slova, ale na  hodinách sa samozrejme  píšu aj diktáty, ktoré taktiež pomáhajú pri zlepšovaní gramatiky.


Môže sa Callanovou metódou naučiť rozprávať po anglicky aj úplný začiatočník?


Aj na túto otázku znie odpoveď áno. Táto metóda je vhodná aj pre začiatočníkov, pretože výučba začína od prvej strany prvej knihy. Najskôr sa začína najjednoduchšími slovami, potom sa priberajú stále nové a nové slová a postupne aj gramatické štruktúry. Učivo sa opakuje, pokiaľ ho študent bez problémov nezvládne. (približne 4 – 6 opakovaní).


Dostanem certifikát po ukončení kurzu?


Po ukončení každého kurzu môžete dostať osvedčenie o absolvovaní kurzu.
LENOX SCHOOL certificate.
 

Chceli by ste si zlepšiť svoju angličtinu alebo nemčinu? Nemáte čas na kurz v jazykovej škole?Tak potom online Skype kurzy sú pre vás  najlepšou voľbou. Prispôsobte si kurz vašim potrebám a  osobnému časovému harmonogramu. Stačí sa len pripojiť.

novinky logo-footer

Jesenné jazykové kurzy

LENOX_SCHOOL
Zapíšte sa do nových kurzov anglického jazyka. Začíname už v týždni...
čítaj viac